آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر

Number 127

این روزها هر آهنگی پلی میشه یه سری اتفاقات برام مرور میشه، اتفاقاتی که برای تحملشون مجبور به تحمل ضربآهنگ های ناجور آهنگ ها بودم.

Number 126

یه وقتایی فکر میکنی چقدر زمان کند داره پیش میره، اما یه وقتایی هم هر کاری میکنی نمیتونی جلوی زودگذر بودن زمان بگیری.
این مهم ترین ویژگی زمانه

Number 125

بیخیال گذشته و آینده 
بگو من با حال الانم چه کنم؟ 

Number 124

با این زلزله ته دلمون ناجور لرزید

Number 123

از خم محوترین کوچه پدیدار شدُ
و به خال لبت ای دوست گرفتار شدُ
و به همو گفت، چنین گفت: کسی می آید 
"مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید"

Number 122

اینکه تو اردیبهشت ماه برف بیاد از عجایب خلقت ه.

Number 121

دستمون رو از رو space برداریم، چون این همه فاصله کشنده ست گاهی.

Number 120

با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.

Number 119

اسکان فرهنگیان جز یه توهین بزرگ هیچی با خودش نداره.

Number 118

سال نو مبارک🌷
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ . . . ۱۳ ۱۴ ۱۵
Designed By Erfan Powered by Bayan