آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر

من کی هستم؟

بدلیل اینکه از دنیای واقعی فراری هستیم و به دنیای مجازی پناه آورده ایم، پس چه خوب است که ناشناس بمانیم :)
Designed By Erfan Powered by Bayan