آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر


Number 138

وای که اگر موزیک نبود

Number 137

روز - داخلی - بانک
+ ببخشید؟ سود بانکی ده درصد؟ 
- بله بخشنامه اومده و من بعد سود سپرده ده درصد هستش.
+ نه آقا حسابم رو خالی میکنم، همین پنج تومن رو میبرم ۴ تا کارخونه و ۳ تا تولیدی راه میندازم میلیارد میلیارد کسب درآمد میکنم ماهانه.
مرسی که این روزا اینقدر به فکر قشر کم درآمدی 


Number 136

گاهی یه کسانی رو اونقدر بزرگ میکنیم که باعث میشه زمینه برای فخر فروشی شون فراهم بشه.
Designed By Erfan Powered by Bayan