آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر


Number 127

این روزها هر آهنگی پلی میشه یه سری اتفاقات برام مرور میشه، اتفاقاتی که برای تحملشون مجبور به تحمل ضربآهنگ های ناجور آهنگ ها بودم.

Number 126

یه وقتایی فکر میکنی چقدر زمان کند داره پیش میره، اما یه وقتایی هم هر کاری میکنی نمیتونی جلوی زودگذر بودن زمان بگیری.
این مهم ترین ویژگی زمانه
Designed By Erfan Powered by Bayan