آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر


Number 125

بیخیال گذشته و آینده 
بگو من با حال الانم چه کنم؟ 

Number 124

با این زلزله ته دلمون ناجور لرزید

Number 123

از خم محوترین کوچه پدیدار شدُ
و به خال لبت ای دوست گرفتار شدُ
و به همو گفت، چنین گفت: کسی می آید 
"مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید"

Number 122

اینکه تو اردیبهشت ماه برف بیاد از عجایب خلقت ه.
Designed By Erfan Powered by Bayan