آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر


Number 162

خیلی دوست دارم این اسفند ماه مثل برق و باد بگذره، البته هیچ کار و برنامه ای برای سال جدید ندارم و صرفا میخوام این زمان تند تند رد شه.
آیا شما هم مثل من سادیسم دارید؟ 😁
Designed By Erfan Powered by Bayan