آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر


Number 121

دستمون رو از رو space برداریم، چون این همه فاصله کشنده ست گاهی.

Number 120

با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.
با آدم زبان نفهم بحث نکنید.

Number 119

اسکان فرهنگیان جز یه توهین بزرگ هیچی با خودش نداره.
Designed By Erfan Powered by Bayan