آقای سه نقطه

نظرات گرانبهای یک سه نقطه ای متفکر


Number 93

حس میکنم وضعیتم شده مثل روزای اول دانشگاهم ، دقیقا به همون اندازه سردرگم.

Number 92

شخصا شخصیت مزخرفی دارم و همیشه هم ازش متنفر بودم. یکی از خصوصیات مزخرف این شخصیت بخشیدن آدماست. هر کسی هر حرفی دلش بخواد بهم میزنه ، هر کاری بخواد میکنه و باز من عین سابق باهاش رفتار میکنم ‌. 
#با_دیگران_عین_خودشان_رفتار_کنیم

Number 91

عطش آتش جان شده 
ربابه پریشان شده 
شده ذکر طفلان 
کجایی عمو جان
#عاشورا

Number 90

شماها آدمای ناشکری هستید ، میپرسید چرا؟ چون هر روز که از خواب بیدار میشید خدارو به خاطر اینکه دیگه مدرسه نمی رید شکر نمیکنید.

Number 89

محرم رنگ و بوی خاص داره، بوی محبت ، بوی بخشش.

Number 88

چه آرزو ها که داشتم من و دیگر ندارم .

Number 87

وقتی بعد از یه هفته بی آنتنی موبایل و عدم دسترسی به نت و نبود تلویزیون برمیگردی خونه، اون وقته که میگی هیچ جایی خونه خود آدم نمیشه . 
دلم برای یه نفر تنگ شده
Designed By Erfan Powered by Bayan